Каломаслоуловители

Каломаслоуловители

Каломаслоуловителят служи за отделяне на нефтопродуктите (масла, горива и т.н.) и утаиките (пясък, кал и т.н.) съдържащи се в мръсните води. Инсталирането му е наложително при паркинг пространства, бензиностанции, автомивки и там където стопанските дейности се извършват с автомобили.

Сепараторът е съставен от две камери. В първата камера по гравитачен път се отделя калната утайка от водата. Във втората камера, поради по-малката си плътност петролните продукти се отделят от водата и остават на повърхността й.

Технически характеристики на каломаслоуловителите

Дебит

[ltrs/s]

Обем

[ltrs]

Кал

[ltrs]

Масло

[ltrs]

Дължина

[m]

Ширина

[m]

Височина

[m]

Маса

[kg]

1 - 3 2700 1560 950 2.10 1.60 2.10 180
3 - 6 3750 2210 1320 2.30 1.80 2.25 210
8 - 10 4800 2800 1750 2.30 2.00 2.50 260
10 - 15 6500 3750 2350 2.40 2.20 2.75 320

 

Сепараторите се разделят на два класа:

- Клас I – филтриране до 5 mg/l. Сепараторът има коалесцентен филтър, който задържа петролните продукти и пречиства водата до висока степен, достатъчно за да бъде заустена в отворен водоизточник в природата (река, дере и т.н.).
- Клас II – филтриране до 100 mg/l. В сепараторът няма микрофилтър и водата може да бъде отведена само в канализационната система.

Обемът на сепараторите зависи от скоростта на водата и от нейния дебит.

Капацитетът на предлаганите от нас каломаслоуловители е от 1,5 до 150 л/с.

В зависимост от нуждите и натоварването, сепараторът може да бъде с байпас. Системата за байпас на маслоуловителя е конструирана така, че 80% от превишаващите капацитета на сепаратора входящи води преминават директно през байпаса към изхода на съоръжението. Принципно разлятото масло и петролни продукти постъпват в маслоуловителя още в началото на валежа. Байпасът сработва тогава, когато интензивността на валежите е голяма и е за дълго време, а тогава вече петролните продукти са уловени.

 

Допълнително оборудване за каломаслоуловители


  • Коалесцентен филтър
  • Датчик с аларма за нивото на маслото
  • Датчик с аларма за нивото на утайката
  • SMS известяване

 

Функция на коалесцентния филтър при каломаслоуловителите


1. Течността съдържа и много фини капчици масло, чиято плътност не е достатъчно различна от тази на водата, за да се издигнат на повърхността в определеното време. Следователно тези капчици остават в излизащата вода. Функция на коалесцентен филтър - 1
2. За отделянето на тези по-малки капчици се използва коалесцентен филтър, към който капчиците се прикрепват и образуват маслен филм. Функция на коалесцентен филтър - 2
3. С натрупването на малките капчици масло, масленият филм по филтъра става все по-дебел. Образувалите се достатъчно големи капки вече не могат да се придържат към филтъра и се отделят от него, издигайки се на по-
върхността заради разликата в плътността.
Функция на коалесцентен филтър - 3

 

Каломаслоуловителите са проектирани съобразно изискванията на стандартите EN 858-1 и EN 858-2.

 

МАЗНИНОУЛОВИТЕЛИ


Каломаслоуловител - клас 1Мазниноуловителят служи за улавяне на мазнините (растителни и животински) от мръсните води. Това предотвратява запушване на тръбите. Задължително се слага мазниноуловител на хотели, барове, училища и всички видове хранителни заведения, където има интензивна кухня. След постъпването на мазната вода в резервоара, мазнините се отделят водата. Поради по-малката си плътност мазнината остава да плува по повърхността на водата. Големината на мазниноуловителя зависи най-вече от количеството отпадни води. Мазниноуловителите са проектирани съобразно изискванията на стандарта EN 1825 и отговарят на следните изисквания:

Течна повърхност: 0.25 м2 на литър/секунда
Време на задържане: 3 мин
Ефективност: 92 %
Отделени мазнини: 40 литра на литър/секунда на маслоуловителя