Галерия

"Пи Трейд" ЕООД предлага пречиствателни станции, системи за дъждовна вода, дренажни системи, каломаслоуловители, резервоари за вода, помпени инсталации, отводнителни канали, слънчево-енергийни системи. Екипът ни се състои от професионалисти с висока квалификация, чиито компетентности постоянно се надграждат с обучения в заводите на нашите основни партньори - GRAF Германия и BMS Blivet Ирландия. Практическият ни опит с повече от 500 реализирани обекти, ни дава увереност да предложим най-подходящите решения за всеки конкретен обект. Фирмата редовно участва на специализирани изложения, където можете да се запознаете с нашите продукти и услуги. За повече актуална информация можете да разгледате тук

Резервоарите и ситемите на GRAF, които предлагаме се произвеждат в Германия в продължение на повече от 50 години. Заводът на компанията е един от най-големите в света и единствен произвеждащ резервоари с голям размер по високотехнологична технология с шприц под високо налягане, което прави резервоарите изключително здрави и устойчиви.