• Водещи проекти

  Комплекс от къщи

  oбект: Комплекс от къщи
  клиент: Интерпрайм Инвест ООД
  Монтирани съоръжения:

  1. Пречиствателна станция

  • Модел: Klaro Easy
  • Капацитет: 30 човека

  2. Външна канализация

  • Модел: PVC тръби
  • Капацитет: 300 м

  "Пи Трейд" ЕООД проектира и изпълни цялостно решение за отпадъчните води на комплекс от къщи "Бел Път" - Разлог. Изградената в комплекса канализационна система отвежда отпадъчните води от къщите в пречиствателната станция, където се пречистват по най-висок стандарт.

 • Водещи проекти

  Бензиностанция

  oбект: Бензиностанция
  клиент: Лукойл България
  Монтирани съоръжения:

  1. Пречиствателна станция

  • Модел: Klaro Easy
  • Капацитет: 60 посетители

  2. Пречиствателна станция

  • Модел: Carat S
  • Капацитет: 2700 л

  3. Резервоар за вода

  • Модел: Carat XL
  • Капацитет: 10 000 л

  Пречиствателната станция е оборудвана с допълнителен буфер за пренатоварване, който поема пиковите натоварвания на отпадъчните води.

 • Водещи проекти

  Птицеферма

  oбект: Птицеферма
  клиент: Гари-2 ООД
  Монтирани съоръжения:

  1. Пречиствателна станция

  • Модел: Picobell
  • Капацитет: 10 работника (битови води) + 2 м3/ден (производствени води)

  Пречиствателната станция е с фиксирана биомаса и обслужва както битовите, така и производствените отпадъчни води.

 • Водещи проекти

  Училище

  oбект: Училище
  клиент: Еко училище "Слънчев лъч"
  Монтирани съоръжения:

  1. Пречиствателна станция

  • Модел: Klaro Easy
  • Капацитет: 60 ученици

  2. Буфер за пренатоварване на ПСОВ

  • Модел: Carat S
  • Капацитет: 2700 л

  3. Дренажна система

  • Модел: Tunnel
  • Капацитет: 5400 л

  Еко училище "Слънчев лъч" край Пловдив се изгражда изцяло по природосъобразен начин. Проектираната и монтирана от "Пи Трейд" ЕООД пречиствателна станция е с допълнителен буфер за пренатоварване, който да поема пиковите моменти. Отделно от това, дъждовните води са отведени в дренажна система с капацитет 5400 л.

 • Водещи проекти

  Комплекс от къщи

  oбект: Комплекс от къщи
  клиент: Кепитал Дивелъпмънт 4 ООД
  Монтирани съоръжения:

  1. Пречиствателна станция

  • Модел: Klaro Easy
  • Капацитет: 35 човека

  2. Резервоар за вода

  • Модел: Carat XL
  • Капацитет: 10 000 л

  Жилищен комплекс от къщи „SCANDINAVIAN VILLAGE”, www.scv.bg

 • Водещи проекти

  Производствена база

  oбект: Производствена база
  клиент: Вале 1 ООД
  Монтирани съоръжения:

  1. Пречиствателна станция

  • Модел: Klaro Easy
  • Капацитет: 50 работника

  2. Каломаслоуловител

  • Модел: CS 2700
  • Капацитет: 3 л/с

  3. Дренажна система

  • Модел: Tunnel
  • Капацитет: 1200 л
 • Водещи проекти

  Населено място - село

  oбект: Населено място - село
  клиент: Евро Еко Билд ЕООД
  Монтирани съоръжения:

  1. Пречиствателна станция

  • Модел: SBR
  • Капацитет: 1000 човека

  Проектът е реализиран по Програмата за развитие на селските райони на Европейския Земеделски Фонд. За пречистването на отпадъчните води на с. Стоб е приложена съвременна SBR технология.

 • Водещи проекти

  Винарска изба

  oбект: Винарска изба
  клиент: Естера Вини ЕООД
  Монтирани съоръжения:

  1. Пречиствателна станция

  • Модел: Klaro Easy
  • Капацитет: 50 човека

  2. Резервоар за вода

  • Модел: Carat S
  • Капацитет: 6500 л

  Пречистената вода след пречиствателната станция се събира в резервоар и се използва за поливни нужди.

 • Водещи проекти

  Обществен басейн

  oбект: Обществен басейн
  клиент: Пауър Кофи ООД
  Монтирани съоръжения:

  1. Пречиствателна станция

  • Модел: Klaro Easy
  • Капацитет: 90 посетители

  2. Буфер за пренатоварване на ПСОВ

  • Модел: Carat S
  • Капацитет: 2700 л

  Поради спецификата на обекта, системата има допълнителен буфер, който да поема пиковите натоварвания.

 • oбект: Къща
  клиент: Частен клиент
  Монтирани съоръжения:

  1. Система за дъждовна вода

  • Модел: ECO-Plus
  • Капацитет: 13 000 л

  2. Помпена инсталация

  • Модел: Grundfos
  • Капацитет: 3 л/с

  3. Поливна система

  • Модел: Rain Bird
  • Капацитет: 5000 м2

  На обекта са монтирани две системи за дъждовна вода и две помпени инсталации, също и автоматизирана поливна инсталация за тревни площи и горска местност.

 • Водещи проекти

  Училище

  oбект: Училище
  клиент: Англо - Американско Училище
  Монтирани съоръжения:

  1. Пречиствателна станция

  • Модел: Klaro Easy
  • Капацитет: 850 ученика

  2. Буфер за пренатоварване на ПСОВ

  • Модел: Carat XL
  • Капацитет: 10 000 л

  3. Помпена инсталация

  • Модел: Grundfos
  • Капацитет: 10 л/с

  4. UV система за обеззаразяване на пречистената вода след ПСОВ

  • Модел: SW 127
  • Капацитет: 12 м3/час

  5. Система за поддържане на биомасата по време на ваканциите

  • Модел: Brentaplus
  • Капацитет: 60 дни

  Англо-американското училище в София (AAS) е едно от най-екологичните училища в Европа. Комплексът разполага с най-модерни и енергоспестяващи съоръжения, в т.ч. пълен воден цикъл и пречиствателна станция, която осигурява възможност на училището да преработва 100% от своите отпадъчни води. За тази цел "Пи Трейд" демонтира съществуващата неефективна пречиствателна станция и предостави цялостно решение за пречистване на отпадъчните води.

  Англо-американското училище в София (AAS) е със златен LEED EBOM Сертификат от Американския съвет за зелено строителство (USGBC).

   

 • Водещи проекти

  Хотелски комплекс

  oбект: Хотелски комплекс
  клиент: Ингредиа Билд ООД
  Монтирани съоръжения:

  1. Пречиствателна станция

  • Модел: Klaro Easy
  • Капацитет: 30 човека

  2. Буфер за пренатоварване на ПСОВ

  • Модел: DAB
  • Капацитет: 2700 л

  3. Резервоар за вода

  • Модел: Carat S
  • Капацитет: 6500 л

  4. UV система за обеззаразяване на пречистената вода след ПСОВ

  • Модел: SW 127
  • Капацитет: 6500 л
 • Водещи проекти

  Логистичен център

  oбект: Логистичен център
  клиент: МДЛ Сервиз ЕООД
  Монтирани съоръжения:

  1. Пречиствателна станция

  • Модел: Klaro Easy
  • Капацитет: 200 работника
 • Водещи проекти

  Фабрика за алкохол

  oбект: Фабрика за алкохол
  клиент: Винпром Пещера АД
  Монтирани съоръжения:

  1. Пречиствателна станция

  • Модел: Klaro Easy
  • Капацитет: 40 работника

  Пречиствателната станция ще обслужва работниците в новата фабрика на Винпром Пещера, където ще се произвеждат и съхраняват спиртни напитки.

 • Водещи проекти

  Детски научен център "Музейко"

  oбект: Детски научен център "Музейко"
  клиент: Фондация "Америка за България"
  Монтирани съоръжения:

  1. Резервоари за вода

  • Модел: Carat S
  • Капацитет: 26 000 л

  2. Помпена инсталация

  • Модел: Grundfos
  • Капацитет: 10 л/с

  Дъждовната вода от обекта се събира в резервоарите и се ползва за битови и поливни нужди. Резервоарите имат функцията и на задържаща система в случай на интензивни валежи. Излишното количество дъждовна вода се изпомпва равномерно в канализационната система. www.muzeiko.bg

 • Водещи проекти

  Производствена база

  oбект: Производствена база
  клиент: Био Фреш ООД
  Монтирани съоръжения:

  1. Пречиствателна станция

  • Модел: Klaro Easy
  • Капацитет: 200 работника

  2. Флотационна инсталация

  • Модел: FRC
  • Капацитет: 48 м3/ден

  Пречистените производствени води от флотационното съоръжение постъпват в биологичната пречиствателна станция, където се допречистват преди заустването им в отворен водоизточник 2-ра категория. 

  www.biofresh.bg

 • Водещи проекти

  Производствена база

  oбект: Производствена база
  клиент: Елсистем Инженеринг ООД
  Монтирани съоръжения:

  1. Пречиствателна станция

  • Модел: One2Clean
  • Капацитет: 20 работника

  2. Резервоар за вода

  • Модел: Carat S
  • Капацитет: 2700 л

  3. Помпена инсталация

  • Модел: Grundfos
  • Капацитет: 5 л/с
 • Водещи проекти

  Ваканционен комплекс

  oбект: Ваканционен комплекс
  клиент: Строй Консулт 2009 ЕООД
  Монтирани съоръжения:

  1. Пречиствателна станция

  • Модел: Picobell
  • Капацитет: 20 посетители
 • Водещи проекти

  Производствена база

  oбект: Производствена база
  клиент: Атаро Клима ЕООД
  Монтирани съоръжения:

  1. Пречиствателна станция

  • Модел: Picobell
  • Капацитет: 50 човека

  2. Пречиствателна станция

  • Модел: Picobell
  • Капацитет: 10 човека

  3. Каломаслоуловител

  • Модел: CS 3750
  • Капацитет: 10 л/с

Реализирали сме повече от 600 обекта на територията на цялата страна

Град:
oбект:
клиент:
съоръжение:
 • Хотелски комплекс Априлци
  Хотелски комплекс
  Еврия Груп ЕООД
  Пречиствателни станции, Резервоари
  Град: Априлци
  oбект: Хотелски комплекс
  клиент: Еврия Груп ЕООД
  Монтирани съоръжения:

  1. Пречиствателна станция

  • Модел: One2Clean
  • Капацитет: 9 човека

  2. Резервоари за вода

  • Модел: Carat S
  • Капацитет: 19500 л

  3. Филтърна система

  • Модел: Universal
 • Комплекс от къщи Априлци
  Комплекс от къщи
  Консулт Проект - КП ЕООД
  Пречиствателни станции, Системи за дъждовна вода
  Град: Априлци
  oбект: Комплекс от къщи
  клиент: Консулт Проект - КП ЕООД
  Монтирани съоръжения:

  1. Пречиствателна станция

  • Модел: Picobell
  • Капацитет: 8 човека

  2. Система за дъждовна вода

  • Модел: Garden Comfort
  • Капацитет: 6500 л

  3. Система за дъждовна вода

  • Модел: Garden Comfort
  • Капацитет: 9600 л
 • Къща Априлци
  Къща
  Виамат-Бис ООД
  Пречиствателни станции
  Град: Априлци
  oбект: Къща
  клиент: Виамат-Бис ООД
  Монтирани съоръжения:

  1. Пречиствателна станция

  • Модел: One2Clean
  • Капацитет: 3 човека
 • Ваканционен комплекс Априлци
  Ваканционен комплекс
  Строй Консулт 2009 ЕООД
  Пречиствателни станции
  Град: Априлци
  oбект: Ваканционен комплекс
  клиент: Строй Консулт 2009 ЕООД
  Монтирани съоръжения:

  1. Пречиствателна станция

  • Модел: Picobell
  • Капацитет: 20 посетители
 • Цех за пчелен мед Асеновград (с. Конуш)
  Цех за пчелен мед
  Мед и пчелни продукти ООД
  Пречиствателни станции, Резервоари
  Град: Асеновград (с. Конуш)
  oбект: Цех за пчелен мед
  клиент: Мед и пчелни продукти ООД
  Монтирани съоръжения:

  1. Пречиствателна станция

  • Модел: Picobell
  • Капацитет: 10 работника

  2. Резервоар за вода

  • Модел: Carat S
  • Капацитет: 6500 л
 • Жилищен комплекс Балчик (с. Рогачево)
  Жилищен комплекс
  К енд К БИЛД ЕООД
  Помпени инсталации
  Град: Балчик (с. Рогачево)
  oбект: Жилищен комплекс
  клиент: К енд К БИЛД ЕООД
  Монтирани съоръжения:

  1. Помпена инсталация

  • Тип помпи: Grundfos SEG
  • Модел на резервоара: Carat S
  • Капацитет: 4800 л

  Помпената инсталация е с две помпи за отпадъчни води модел SEG, всяка една с капацитет 4 л/с + табло за управление и защита на помпите.

 • Къща Балчик (с. Рогачево)
  Къща
  Частен клиент
  Пречиствателни станции, Дренажни системи
  Град: Балчик (с. Рогачево)
  oбект: Къща
  клиент: Частен клиент
  Монтирани съоръжения:

  1. Пречиствателна станция

  • Модел: One2Clean
  • Капацитет: 7 човека

  2. Дренажна система

  • Модел: Tunnel
  • Капацитет: 3600 л
 • Къща Банкя
  Къща
  Частен клиент
  Пречиствателни станции
  Град: Банкя
  oбект: Къща
  клиент: Частен клиент
  Монтирани съоръжения:

  1. Пречиствателна станция

  • Модел: One2Clean
  • Капацитет: 5 човека
 • Къща Банкя
  Къща
  Вишнев Цвят ООД
  Системи за дъждовна вода
  Град: Банкя
  oбект: Къща
  клиент: Вишнев Цвят ООД
  Монтирани съоръжения:

  1. Хидрофорна система

  • Модел: Integra Inox
  • Капацитет: 4800 л

  2. Филтърна система

  • Модел: Universal
  • Капацитет: 500 м2
 • Къща Банкя
  Къща
  Частен клиент
  Пречиствателни станции
  Град: Банкя
  oбект: Къща
  клиент: Частен клиент
  Монтирани съоръжения:

  1. Пречиствателна станция

  • Модел: One2Clean
  • Капацитет: 5 човека

  От обекта е демонтирана неработеща и деформирана пречиствателна станция и на нейно място е монтирано пречиствателно съоръжение модел One2Clean.

Страница 1 от 50