Демонтиране на неработещи пречиствателни станции

Демонтиране на неработещи пречиствателни станции

Голяма част от случаите на демонтиране на локална пречиствателна станция и подмяната й с нова е в следствие на два основни фактора – недостатъчна информираност на клиентите относно пречиствателните станции и некоректно и нелоялно отношение от страна на доставчиците (производителите).

Запознаването с видовете пречиствателни станции, производителите, спецификациите и инструкциите за монтаж и експлоатация е предпоставка за правилен избор при покупка на пречиствателно съоръжение и намаляване на риска от закупуването му от некоректен търговец.

Некоректното и нелоялно отношение от страна на доставчиците (производителите) към клиентите се изразява в следното:

  • невярна информация относно произход, спецификация, начин на работа и сертифициране на пречиствателното съоръжение
  • некоректно калкулирана оферта за пречиствателна станция 
  • доставка на различна пречиствателна станция от договорената
  • некомпетентен и непрофесионален монтаж 
  • липса на навременна поддръжка по време на експлоатация.

Неработещите локални пречиствателни станции могат да бъдат както на частни еднофамилни къщи, така и на големи обществени обекти.

Демонтаж на неработеща пречиствателна станция за 850 човека

Демонтаж на неработеща пречиствателна станция в гр. София, кв. Камбаните