Отмяна на изискването за отстояния

Отмяна на изискването за отстояния

Публикуваха брой 38 на Държавен вестник, в който с параграф 25 отменят наредба No7, отнасяща се до изискването за отстояния на пречиствателните станции и съоръжения.

Извлечение от Държавен вестник, бр. 38/2011 год.