Обща информация

Обща информация

„ПИ Трейд” ЕООД е официален представител на „GRAF” Германия и “BMS” Ирландия – лидери в сферата на пречистване на отпадни води. Ние предоставяме бързи и качествени природосъобразни решения насочени към един по-чист свят, едно по-здравословно място за живеене, един по-добър живот в хармония с природата!

 

Основните ни дейности са:

 • Проектиране, доставка и монтаж на модулни пречиствателни съоръжения от 2 до 10 000 Е. Ж.
 • Проектиране, доставка и монтаж на пречиствателни съоръжения за промишлени и
  индустриални води
 • Събиране, пречистване и ползване на дъждовни води за битови и поливни нужди
 • Помпени инсталации, хидрофорни системи
 • Отводнителни и дренажни системи
 • Рециклиране на води от автомивки за повторната им употреба
 • Системи за обеззаразяване на вода
 • Проектиране, доставка и монтаж на слънчеви енергийни системи
 • Абонаментно обслужване

Желанието ни е да реализираме проекти допринасящи за природосъобразен начин на живот, като предложим комплексно и индивидуално обслужване към всеки клиент - от разработването на идейния проект, през неговото съгласуване до крайната му реализация.