Мазниноуловители 1514х448

Мазнинолуловители

подходящи за обекти с кухня (ресторанти, хотели и т.н.)

Мазниноуловител за растителни и животински мазнини и масла

Мазниноуловителят служи за улавяне на мазнините (растителни и животински) от мръсните води. Това предотвратява запушване на тръбите. Задължително се слага мазниноуловител на хотели, барове, училища и всички видове хранителни заведения, където има интензивна кухня. След постъпването на мазната вода в резервоара, мазнините се отделят водата. Поради по-малката си плътност мазнината остава да плува по повърхността на водата. Големината на мазниноуловителя зависи най-вече от количеството отпадни води. Мазниноуловителите са проектирани съобразно изискванията на стандарта EN 1825 и отговарят на следните изисквания:

  • Течна повърхност: 0.25 м2 на литър/секунда
  • Време на задържане: 3 мин
  • Ефективност: 92 %
  • Отделени мазнини: 40 литра на литър/секунда на маслоуловителя
Технически характеристики на маслоуловители

Дебит

[ltrs/s]

Обем

[ltrs]

Дължина

[m]

Ширина

[m]

Височина

[m]

Маса

[kg]

PDF

1 - 2 1200 1.12 1.12 1.35 75
2 - 4 2700 2.10 1.60 2.05 180
4 - 6 3750 2.30 1.80 2.25 210
6 - 10 4800 2.30 2.00 2.45 260
10 - 15 6500 2.40 2.20 2.75 320

* Мазниноуловители с капацитет от 20 до 100 л/с - при запитване.