Помпени инсталации

Помпени инсталации

Помпените станции служат за изпомпване на вода или друга течност от по-ниско на по-високо ниво. Приложението им е широко както в частни имоти, така и в индустриални и обществени обекти.

Помпена станцияПомпената станция се състои се от резервоар, помпа и управление. Резервоарът може да бъде за подземен или надземен монтаж. Типът и броя на помпите се определят индивидуално за всеки проект, като се взимат предвид следните изходни данни:

  • Вертикално разстояние (височина), което трябва да бъде преодоляно
  • Хоризонтално разстояние, което трябва да бъде преодоляно
  • Тип на течността, която ще се изпомпва (дъждовна вода, отпадъчна вода, фекална вода и т.н.)
  • Максимален дебит, необходим за коректната работа

 

Видове помпени станции


1. Помпена станция с 1 помпа - за изпомпване на течност с малък дебит

Течността, която ще се изпомпва, влиза в резервоара през входната тръба. Помпата е снабдена с поплавък, който ще я задейства, веднага щом в резервоара влезе течност. Когато водата достигне минималното ниво, поплавъкът се спуска надолу и помпата спира. Помпата има вградена термична защита. Не е необходимо използването на система за управление.

2. Помпена станция с 2 помпи - за изпомпване на течност с малък дебит

В резервоара има 2 помпи и 3 поплавъка. Веднага след постъпването на течността в резервоара, първият поплавък се издига и задейства помпа 1. Когато нивото на водата спадне под поплавък 1, той се спуска надолу и помпа 1 спира. При следващото издигане на поплавък 1 се активира помпа 2. Ако нивото на водата достигне до поплавък 2, се включват и двете помпи едновременно. Когато течността достигне третия поплавък, се активира алармената система. Помпената инсталация се доставя със система за управление, към която се свързват поплавъците и помпите. Системата за управление има термична защита за двете помпи.

3. Помпена инсталация с 1 помпа - за изпомпване на течност с умерен дебит

В резервоара има 1 помпа и 3 поплавъка. Системата работи с горно и долно ниво. Когато водата достигне горно ниво (поплавък 2), помпата се включва. След като нивото на течността спадне до долно ниво (по-ниския поплавък 1), помпата спира. Ако помпата се повреди или ако дебитът е много голям за нейните възможности, нивото на течността ще се покачи и ще достигне до поплавък 3, който активира алармената система. Помпената инсталация се доставя със система за управление, към която се свързват поплавъците и помпата. Системата за управление има термична защита за помпата.

4. Помпена инсталация с 2 помпи - за изпомпване на течност с умерен дебит

В резервоара има 2 помпи и 3 поплавъка. Веднага след постъпването на течността в резервоара, първият поплавък се издига и задейства помпа 1. Когато нивото на водата спадне под поплавък 1, той се спуска надолу и помпа 1 спира. При следващото издигане на поплавък 1 се активира помпа 2. Ако нивото на водата достигне до поплавък 2, се включват и двете помпи едновременно. Когато течността достигне третия поплавък, се активира алармената система. Помпената станция се доставя със система за управление, към която се свързват поплавъците и помпите. Системата за управление има термична защита за двете помпи.