• Основни дейности
 • Обща информация за биологичните пречиствателни станции
 • Принцип на действие на биологичните пречиствателни станции
 • Предимства на предлаганите от нас пречиствателни станции и съоръжения

Основни дейности

„ПИ Трейд” ЕООД е компания работеща в сферата на опазване на околната среда, като реализира проекти за пречиствателни станции на къщи, хотели, комплекси и малки населени места, както и реализирането на проекти за слънчево-енергийни системи изпълнени чрез вакуумно-тръбни слънчеви колектори.

„ПИ Трейд” ЕООД е официален представител на „GRAF” Германия и “BMS” Ирландия – лидери в сферата на пречистване на отпадни води с доказан опит и познати в над 30 държави по целия свят. Използването на уникални методи и високи стандарти при производството позволяват дълъг живот и надеждност на пречиствателните съоръжения.

Пречиствателните станции, които предлагаме са подходящи за пречистване на битови и промишлени отпадъчни води. Съчетани със системите за събиране на дъждовни води, обеззаразяване, отводняване, дренаж и помпени инсталации те предлагат затворен цикъл и по-добър контрол върху използването и пречистването на водата. Портфолиото ни включва също така и резервоари, каломаслоуловители, мазниноуловители, въглеводородни сепаратори, нефтозадържатели, помпени станции и инсталации, отводнителни системи, хидрофорни системи, системи и филтри за дъждовна вода, слънчеви (вакуумно тръбни) колектори и фотоволтаични панели.

Всяка една пречиствателна станция, резервоар, система за дъждовна вода, филтър или друг продукт, закупен от нас е с пълна гаранция и доказан произход.

 • Проектиране, доставка и монтаж на модулни пречиствателни съоръжения от 2 до 10 000 Е. Ж.
 • Проектиране, доставка и монтаж на пречиствателни съоръжения за промишлени и индустриални води.
 • Събиране, пречистване и ползване на дъждовни води за битови и поливни нужди.
 • Помпени инсталации, хидрофорни системи.
 • Отводнителни и дренажни системи.
 • Рециклиране на води от автомивки за повторната им употреба.
 • Системи за обеззаразяване на вода.
 • Проектиране, доставка и монтаж на слънчеви енергийни системи.
 • Абонаментно обслужване.

Обща информация за биологичните пречиствателни станции

Сред най-често срещаните и прилагани пречиствателни станции за пречистване на отпадъчни води са биологичните пречиствателни станции. Те действат на принципа на активността на микроорганизмите намиращи се в отпадъчните води, които целят разрушаването на органичните съставки. Тези микроорганизми имат изключително малки размери и броят им в 1 cm³ достига до 100 милиона. За развитието и растежа си микроорганизмите използват отпадъчните води като хранителна среда. Те разлагат добре перилни прахове, почистваши препарати и други, срещащи се в домакинствата.

Тези инсталации са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води от източници като къщи, вили, хотелски комплекси, къмпинги и малки населени места, които не са свързани към местната канализационна система. Основните източници на отпадъчните води могат да бъдат всички санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални, съдомиялни машини и т.н.

Принцип на действие на биологичните пречиствателни станции

Биологичното пречистване е природен, естествен процес, който се ускорява в пречиствателните станции. Основният процес е превръщането на биологичните вещества от отпадъчните води в жива маса (активна утайка). Това се постига чрез концентрацията на микроорганизми в даден басейн. За да съществуват и за да се размножават микрорганизмите се нуждаят от подходяща среда, където има наличие на хранителни вещества. Те разграждат тези вещества и получават енергия. Този процес протича в аеробна среда, където органичната материя се окислява с помощта на кислород до въглероден диоксид и вода.

При тези процеси не се използват химически вещества. Процеса на биологично пречистване се осъществява на три етапа – денитрификация, нитрификация и седиментация.

Предимства на предлаганите от нас пречиствателни станции и съоръжения

 • Конкурентни цени
 • Бърза доставка – складови наличности
 • Без миризми
 • Без химикали – биологичен принцип
 • Бърза и лесна инсталация
 • Лесен достъп за ревизиране
 • Минимална и лесна поддръжка
 • Ниски експлоатационни разходи
 • Възвръщаемост на инвестицията в сравнение с изгребната яма
 • Възможност за вдигане капацитета на съоръженията – модулен принцип
 • Гарантирано качество на пречистените отпадъчни води – 98%
 • Патентован принцип на работа
 • Компактни размери и малко тегло
 • Високотехнологичното производство гарантира пълната водонепроницаемост, отсъствие на корозия, екологична безопасност и отлична топлоизолацияна
 • Високоякостният оребрен корпус позволява монтирането на станциите без допълнително укрепване (бетониране)
 • Отговаря на българските и европейски нормативни изисквания
 • Сертификати позволяващи заустване в отворени водоизточници
 • Гаранция и гарантиран произход
 • Абонаментно обслужване
 • Референции

Изготвянето на индивидуални проекти според потребностите при различни условия на експлоатация на различните съоръжения се прави от висококвалифициран екип от специалисти.

Предлагаме комплексни услуги от проектирането до пускането в експлоатация на предлаганите от нас системи и съоръжения.