Системи за дъждовна вода

Системи за дъждовна вода

Garden Jet

Garden Jet

Система за напояване на градината с дъждовна и пречистена вода с външна помпа

Garden Comfort

Garden Comfort

Система за напояване на градината с дъждовна и пречистена вода с вградена потопяема помпа Integra Inox

ECO-Plus

ECO-Plus

Система за ползване на дъждовната вода за битови нужди и поливане с водоснабдено контролно табло

Professional

Professional

Система за ползване на дъждовната вода за битови нужди и поливане с микропроцесорно управление

Задържащи системи

Задържащи системи

Предназначени за задържане на дъждовната вода и равномерното й изпускането в канализацията

Филтри за дъждовна вода

Филтри за дъждовна вода

Външни филтри подходящи за монтаж извън системите за дъждовна вода

Пестете питейната вода – това е слогана по време на всяко увеличаване цената на водата.Системите за събиране и ползване на дъждовна вода на GRAF, са решението, с което можете да намалите консумацията на питейна вода с минимум 50%. Благодарение на актуални технологии и напълно оборудваните системи, ще посрещнете всички нужди от гледна точка на удобство и надеждност.

Ценната питейна вода е твърде скъпа за миене на тоалетните и за напояване на градините. Ето защо събирането на дъждовна вода е не само разумен, но и икономически и екологичен фактор.

 

Питейна вода, която може да се замени с дъждовна


 

Питейна вода, която може да се замени с дъждовна

 

Изчисляване на обема на резервоар за събиране на дъждовна вода


 

Изчисляване обема на резервоар за дъждовна вода

Таблицата е примерна и служи за първоначална ориентация