Download

Download

Чертежи с технически параметри на съоръженията


Резервоар Carat S 2700 с Maxi гърло
Резервоар Carat S 2700 с Mini гърло  
Резервоар Carat S 3750 с Maxi гърло
Резервоар Carat S 3750 с Mini гърло  
Резервоар Carat S 4800 с Maxi гърло
Резервоар Carat S 4800 с Mini гърло  
Резервоар Carat S 6500 с Maxi гърло
Резервоар Carat S 6500 с Mini гърло  
     
Резервоар Carat XL 8500
Резервоар Carat XL 10000
     
Резервоар Carat XXL 16000

Резервоар Carat XXL 22000

Резервоар Carat XXL 26000
Резервоар Carat XXL 32000
Резервоар Carat XXL 36000
Резервоар Carat XXL 42000
Резервоар Carat XXL 46000

Резервоар Carat XXL 52000
Резервоар Carat XXL 56000
Резервоар Carat XXL 62000
Резервоар Carat XXL 66000
Резервоар Carat XXL 72000
Резервоар Carat XXL 76000
Резервоар Carat XXL 82000
Резервоар Carat XXL 86000
Резервоар Carat XXL 92000
Резервоар Carat XXL 96000
Резервоар Carat XXL 102000
     
Резервоар Herkules 1600  
     
Резервоар Flat 1500  
Резервоар Flat 3000  
Резервоар Flat 5000  
Резервоар Flat 7500  
     
Mini телескопична шахта с ПП капак  
Maxi телескопична шахта с ПП капак  
Телескопична шахта с чугунен капак за автомобили  
Телескопична шахта с бетонен калак за камиони  
Удължение с уплътнение 400 мм  
     
Дренажен тунел 300 л
Дренажен блок 300 л
Дренажен блок EcoBloc 205 л  

 

 

Ръководства за монтаж


Ръководство за монтаж на резервоари Carat S
Ръководство за монтаж на резервоари Herkules
Ръководство за монтаж на пречиствателна станция Anaerobix