Дренажни системи

Дренажни системи

Дренажен тунел

Дренажен тунел

Подходящ за отводняване на частни имоти

Дренажен блок

Дренажен блок

Подходящ за отводняване на обществени и индустриални имоти

Дренажен блок EcoBloc

Дренажен блок EcoBloc

Комплексно решение за отводняване и събиране на дъждовни води

Ако наблизо няма река, дере, канавка или подходящо място за заустване на пречистените или дъждовни води, тогава можете да използвате дренажните системи GRAF. Задължително е почвата, в която ще се монтира, да е с подходящи просмуквателни свойства и на достатъчно голямо разстояние от подпочвените води (най-малко 80см).

 

Допустими стойности на пропускливост на почвите в съответствие с DWA-A 138


Инфилтрационни свойства на различните видове почви

Вида на почвата и попивоемостта ѝ може да се установи чрез тест на мястото, където трябва да се изгради дренажната система. Тестът за попиваемост можете да намерите тук Тест за попиваемост на почвата

Освен параметрите за пропускливост на почвите, за коректното калкулиране на отводнителна дренажна система е от значение и интензивността, количеството и продължителността на валежите. Системата за инфилтриране трябва да бъде достатъчно голяма за да може да поеме кратък обилен валеж (буря), както и дълготраен непрекъснат дъжд. Данните за валежите се взимат от локалните метеорологични служби за района, където трбва да се изгради инфилтрационната система.

 

Пример за количество, интензивност и продължителност на валежите


Количество валежи