Пречиствателна станция на с. Стоб, общ. Кочериново

Пречиствателна станция на с. Стоб, общ. Кочериново

"Пи Трейд" ЕООД достави и монтира пречиствателна станция за с. Стоб, общ. Кочериново, с капацитет 1000 човека. Проектът е реализиран по Програмата за развитие на селските райони на Европейския Земеделски Фонд. За пречистването на отпадъчните води на с. Стоб е приложена съвременна SBR технология - галерия.