Дренажен блок EcoBloc

Подходящ за отводняване на обществени и индустриални имоти

"EcoBlock" е трето поколение дренажна система на GRAF. Всички модули на системата са сертифицирани чрез "BBA Agrément Certificate Number 15/5200" и "Komo" сертификат.

 • Описание и технически характеристики
 • Условия за монтаж
 • Аксесоари
 • Инспекционна шахта

 

Описание на дренажен блок "EcoBloc Inspect Flex"


 • Дренажният блок е изработен от 100% полипропилен (РР) – неупотребяван материал.
 • Блок системата може да бъде монтирана в редoве или в блок форма от 1 до 14 реда и до 5 м дълбочина.
 • Изцяло интегрирана инспекционна шахта
 • Възможност за лесена инспекция и поддръжка - системата позволява лесно инспектиране със стандартна камера и лесно почистване със струя с високо налягане.
 • Един дренажен блок може да побере 3 пъти обема на конвенционален чакълен дренаж. Един модул (15 кг) замества приблизитено 800 кг дренажен камък.
 • Висока товароносимост - при земно покритие от 800 мм издържа на натоварване от 60 т/м2 (тежкотоварни автомобили).
 • Стандартни връзки - DN 100/150/200
 • Опция за връзки - DN 300/400/500

Дренажен блок "EcoBlock inspect flex"

Дренажен блок "EcoBloc inspect flex"

Основа за дренажен блок "EcoBlock"

Основа за дренажен блок "EcoBloc"

Странични капаци за дренажен блок

Странични капаци за дренажен блок

 

Технически характеристики на дренажна система "EcoBloc"

Тип

Обем

[ltrs]

Дължина

[mm]

Ширина

[mm]

Височина

[mm]

Маса

[kg]

PDF

Дренажен блок "EcoBloc Inspect Flex" 205 800 800 320 8
Основа за дренажен блок "EcoBloc" 25 800 800 40 4
Странични капаци за дренажен блок - - - - -

 

Условия за монтаж спрямо дълбочината и натоварването на дренажния блок


Дренажната система може да бъде монтирана в редове или в блок форма от 1 до 14 реда, на максимална дълбочина 5 м и на минимум 80 см над подпочвените води. Обемът на системата се определя от водното количество и от попивателните свойства на почвата. Отделните блокове се свързват с бързи връзки. Стабилната колонна структура гарантира високата издръжливост на натоварване (60 тона) при 800 мм покривна настилка.

 Земно покритие на дренажната система при различна дълбочина и натоварване
Условия за монтаж

Без трафик и

МПС до 3,5 т

Камиони до 12 т

(SLW 12)

Камиони до 30 т

(SLW 30)

Камиони до 40 т

(SLW 40)

Камиони до 60 т

(SLW 60)

мин. земно покритие 250 мм 500 мм 500 мм 700 мм 800 мм
макс. земно покритие 2750 мм 2750 мм 2500 мм 2250 мм 2000 мм
макс. дълбочина на монтаж 5000 мм 5000 мм 5000 мм 5000 мм 5000 мм
макс. брой редове 14 13 13 13 13

 *Описаната максимална дълбочина на монтаж е при ъгъл на триене на материала за обратен насип φ = 40°.

 Максимално натоварване на дренажната система
Максимално натоварване kN/m2 Kg/m2
Краткосрочно 100 10 200
Дългосрочно 59 6 000

 

Аксесоари за дренажна система "EcoBloc"


Свързващи елементи - за хоризонтално свързване Свързващ елемент за дренажен блок
Вентилационен накрайник DN 100 Вентилационен накрайник DN 100
Геотекстилно покривало Геотекстилно покривало
Адаптор за тръба - DN 300/400/500 Адаптор за тръба - DN 300/400/500
Входен филтър на дренажната система Филтър за дренажна система

 

 

Интегрирана инспекционна шахта за дреажна система "EcoBloc"


Функция на интегрирана шахта "Vario 800"

 • Инспекционна шахта
 • Входна шахта
 • Филтърна шахта
 • Шахта за контрол на потока

 

Предимства на инспекционна шахта "Vario 800"

 • Интегрирана в дренажната система - не изисква допълнителни изкопни работи
 • Може да се позиционира във всяка точка на дренажната система
 • Осигурява лесен достъп до всички модули на дренажната система
 • Осигурява лесен достъп за всички видове стандартни камери за инспекция
 • Осигурява лесна поддръжка и почистване на дренажната система със струя под високо налягане
 • Не се изискват инструменти за монтажа на инспекционната шахта
 • Товароносимост при земно покритие от 800 мм - до 60 т
 • Въртещ се във всички посоки входен модул
 • Телескопична шахта Ф600 с капак - лесно изравняване с нивото на терена
 • Възможност за връзки от DN 100 до DN 400
Интегрирана инспекционна шахта за дренажна система

1. Основа на инспекционна шахта

2. Интегрирана инспекционна шахта

3. Входен модул

4. Телескопична шахта с капак

5. Дренажни модули "EcoBloc"

 


 

Осигурява лесна инспекция и поддръжка

Лесна за доставка, сглобяване и монтаж

Позициониране във всяка точка на дренажната система

Осигурява лесна

инспекция и поддръжка

Лесна за доставка

сглобяване и монтаж

Позициониране във всяка

точка на дренажната система