Фотоволтаични панели

"ПИ Трейд" ЕООД представя и новите за нашия пазар соларни фотоволтаични панели, преобразуващи слънчевата енергия директно в електрическа. За какво може да ги използвате:

  • Осигуряване енергонезависимост на отоплителни слънчеви системи. Поставяйки един допълнителен соларен фотоволтаичен панел, осигурявате енергонезависимост на Вашата система за подгряване на вода при спиране на тока.
  • Те са основа за изграждане на битови системи за енергодобив до 5kW. Като енергия, добита от енерговъзобновяеми източници, тя може да бъде предоставена за закупуване от електро-разпределителните дружества у нас.

Осигурете градинското си осветление. Осигурете външните площи на Вашия обект. Използвайте изложението на Вашите сгради, за да добивате енергия.