Филтри за дъждовна вода

Освен вътрешните филтри, които са вградени в системите за дъждовна вода с цел да пестят място, предлагаме и външни филтри. Външните филтри са ефективно решение за филтриране на вода от площи до 1200 м2. Те са вградени в телескопични шахти и в зависимост от мястото на монтаж могат да бъдат с ПП капак за пешеходци (зелен) или чугунен капак за лекотоварни автомобили (черен).

 • Universal-Filter
 • Universal-Industrial Filter
 • Optimax-Filter
 • Minimax-Filter

 

"Универсален" филтър за дъждовна вода (външен)


 • За отводнителна площ до 500 м2 при входна тръба Ф160 (до 350 м2 при входна тръба Ф110)
 • Големина на мрежата на филтъра - 0,35 мм
 • Минимална денивелация от 270 мм между входа и изхода
 • Променлива дълбочина на инсталация - от 570 - 1050 мм
 • Входна тръба - DN 100/150
 • Преливна тръба към канализацията - DN 100/150
 • Тръба за пречистена вода към резервоара - DN 100
 • Телескопина шахта с пластмасов капак за пешеходци или чугунов капак за автомобили (по избор на клиента)
 • Заключващ механизъм на ПП капака
 • Филтърна технология, осигуряваща 100% водна пропускливост
 • TÜV тестван за германските стандарти
 "Универсален" филтър за дъждовна вода (външен)

1. Входна тръба

2. Преливник към канализацията

3. Пречистена вода към резервоара

4. Телескопична шахта с капак

 

"Универсален Индустриален" филтър за дъждовна вода


 • За отводнителна площ до 1200 м2 при входна тръба Ф200 (до 750 м2 при входна тръба Ф160)
 • Големина на мрежата на филтъра - 0,60 мм
 • Минимална денивелация от 230 мм между входа и изхода
 • Променлива дълбочина на инсталация - от 700 - 1270 мм
 • Входна тръба - DN 150/200
 • Преливна тръба към канализацията - DN 150/200
 • Тръба за пречистена вода към резервоара - DN 150
 • Телескопина шахта с пластмасов капак за пешеходци или чугунов капак за автомобили (по избор на клиента)
 • Заключващ механизъм на ПП капака
 • Филтърна технология, осигуряваща 100% водна пропускливост
 • TÜV тестван за германските стандарти
 "Универсален Индустриален" филтър за дъждовна вода

1. Входна тръба

2. Преливник към канализацията

3. Пречистена вода към резервоара

4. Телескопична шахта с капак

 

 

"Optimax" филтър за дъждовна вода (външен)


 • За отводнителна площ до 750 м2 при входна тръба Ф160 (до 350 м2 при входна тръба Ф110)
 • Големина на мрежата на филтъра - 0,35 мм
 • Минимална денивелация от 200 мм между входа и изхода
 • Променлива дълбочина на инсталация - от 570 - 1050 мм
 • Входна тръба - DN 100/150
 • Преливна тръба към канализацията - DN 100/150
 • Тръба за пречистена вода към резервоара - DN 100
 • Телескопина шахта с пластмасов капак за пешеходци или чугунов капак за автомобили (по избор на клиента)
 • Заключващ механизъм на ПП капака
 • Филтърна технология, осигуряваща над 95% водна пропускливост
 • Минимална поддръжка, заради самопочистващия дизайн на филтъра
 • Гладка повърхност, позволяваща максимално самопочистване
 • Патентована трислойна филтърна технология
 • TÜV тестван за германските стандарти
 • Опция за самопочистващ модул "Opticlean"
 "Optimax" филтър за дъждовна вода (външен)

1. Входна тръба

2. Преливник към канализацията

3. Пречистена вода към резервоара

4. Самопочистващ модул "Opticlean"

5. Телескопична шахта с капак

 

"Minimax" филтър за дъждовна вода (външен)


 • За отводнителна площ до 350 м2
 • Големина на мрежата на филтъра - 0,35 мм
 • Минимална денивелация от 100 мм между входа и изхода
 • Променлива дълбочина на инсталация - от 485 - 955 мм
 • Входна тръба - DN 100
 • Преливна тръба към канализацията - DN 100
 • Тръба за пречистена вода към резервоара - DN 100
 • Телескопина шахта с пластмасов капак за пешеходци или чугунов капак за автомобили (по избор на клиента)
 • Заключващ механизъм на ПП капака
 • Минимална поддръжка с допълнителен самопочистващ модул
 • Гладка повърхност, позволяваща максимално самопочистване
 • TÜV тестван за германските стандарти
 • Опция за самопочистващ модул "Minimax"
 "Minimax" филтър за дъждовна вода (външен)

1. Входна тръба

2. Преливник към канализацията

3. Пречистена вода към резервоара

4. Самопочистващ модул "Minimax"

5. Телескопична шахта с капак