Задържащи системи

Задържащи системи

Задържащите системи на GRAF са предназначени за задържане на дъждовна вода и равномерното и изпускане в канализацията. Това води до облекчаване на канализационната система. Задържането на дъждовната вода и контролираното ѝ изпускане се гарантира от изпускателен клапан. Той има възможност за регулиране на дебита от 0,05 до 2,0 л/сек.

  • Задържащи системи
  • Задържащи системи "ПЛЮС"

 

Описание на задържащи системи за дъждовна вода


При обилни валежи, нивото на водата в резервоара се покачва и започва да се оттича в канализацията с равномерен дебит. Това е възможно благодарение на плаващия изпускателен клапан, при който независимо от нивото на водата в резервоара, налягането при клапана е постоянно и източването на водата е равномерно.

Задържаща система за дъждовна вода

Легенда

 

1. Резервоар за вода

 

2. Телескопична шахта с капак

 

3. Входна тръба

 

4. Система за контрол на водния поток

 

5. Плаващ изпускателен клапан

 

6. Авариен преливник

 

7. Преливна тръба

Този специален вид събиране на дъждовна вода се предписва и субсидира от много местни органи. Обемите на задържащите системи се определят от нуждите на клиента и могат да бъдат от 1 до 100 м3 или повече.

 

Графика за оттичане на дъждовната вода в канализационната система


Оттичане на дъждовна вода в канализационната мрежа

Легенда

 

1. Нормално оттичане на дъждовна вода (без задържаща система)

 

2. Оттичане на дъждовна вода с резервоар и статичен (фиксиран) изпускателен клапан

 

3. Оттичане на дъждовна вода с резервоар и плаващ изпускателен клапан (гарантира постоянен дебит)

 

 

Описание на задържащи системи "ПЛЮС" за дъждовна вода


Задържащите системи могат да се комбинират със система за дъждовна вода. В този случай част от обема на резервоара се използва за събиране на дъждовната вода и използването и за поливни и битови нужди.

Задържащи системи "ПЛЮС" за дъждовна вода

Легенда

 

1. Резервоар за вода

 

2. Телескопична шахта с капак

 

3. Входна тръба

 

4. Система за контрол на водния поток

 

5. Плаващ изпускателен клапан

 

6. Преливен сифон

 

7. Авариен преливник

 

8. Преливна тръба

В останалата част от резервоара се задържа дъждовната вода при обилни валежи и се изпуска равномерно в канализацията. Изпускането се контролира от плаващ изпускателен клапан.

 

Графика за оттичане на дъждовната вода с и без задържаща система


Оттичане на дъждовна вода в канализационната мрежа

Легенда

 

1. Нормално оттичане на дъждовна вода (без задържане)

 

2. Оттичане на дъждовна вода с резервоар и статичен изпускателен клапан (фиксиран)

 

3. Оттичане на дъждовна вода с резервоар и плаващ изпускателен клапан (гарантира постоянен дебит)

 

Системата е подходяща в комбинация със система за дъждовна вода Garden Comfort.