Пречиствателна станция на Англо-Американско Училище

Пречиствателна станция на Англо-Американско Училище

Англо-американското училище в София (AAS) е независимо международно училище, което предлага образователна програма на ученици от всички националности от детската градина до 12-ти клас.

Учебното заведение е едно от най-екологичните училища в Европа и наскоро получи златен LEED EBOM Сертификат от Американския съвет за зелено строителство (USGBC).

В корпусът се обучават 650 ученика от 45 различни държави. Сградата има уникална съвременна архитектура и се състои от четири основни тела, разположени под формата на лъчи на застроена площ от 9 200 кв.м. Училището разполага с над 40 класни стаи, музикална зала, професионална зала за танци, просторна арт-зала, лаборатории по естествени науки и химия, компютърна зала, просторна библиотека 300 кв.м., физкултурен салон от 600 кв.м., стандартен размер футболно игрище с естествена трева, два открити тенискорта, зали и игрища за баскетбол и волейбол, богата детска площадка за малките ученици, театрална зала, просторна столова и др.

Училищният комплекс разполага с най-модерни и енергоспестяващи съоръжения. Налице е пълен воден цикъл и пречиствателна станция, която осигурява възможност на училището да преработва 100% от своите отпадъчни води. Пречистената вода се изпомпва към влажните зони, където се третира допълнително чрез бедни на азот и фосфор корени на тръстика. След това водата преминава през тест за качество чрез он-лайн система за наблюдение и се прехвърля гравитационно към сухото езеро или басейн за събиране на дъждовни води. Там водата по естествен път се просмуква в земята и се връща отново в природния воден цикъл.