Пречиствателни станции One2Clean

подходящи за обекти с натоварване от 2 – 20 еквивалент жители

One2Clean” e система за пречистване на отпадъчни води производство на фирма GRAF - Германия. Тя е предназначена за пречистване на битови отпадъчни води от източници като къщи, вили, малки хотелски комплекси и къмпинги, които не са свързани към местната канализационна система. Основните източници на отпадъчните води могат да бъдат всички санитарни съоръжения - тоалетни, бани, перални, съдомиялни машини и т.н.

Пречиствателното съоръжение притежава европейски сертификат за технологията EN 12566-3 и водата на изхода е втора категория (99% степен на пречистване). Пречистената вода след пречиствателната станция, може да се събира в резервоар и да се използва за поливни нужди или да се отведе подпочвено в дренажна система.

 • Описание и технически характеристики
 • Процес на пречистване
 • Предимства
 • Показатели

 

Oписание и технически характеристики на пречиствателна станция One2Clean


Пречиствателна станция One2CleanТова е система за пречистване на отпадъчни води с активна утайка (биомаса), отговаряща на изискванията на EN 12566-3, като напълно биологична пречиствателна станция. Тя работи на SBR принцип - био реактор с циклична последователност. В системата няма подвижни части и електрически елементи. Всички процеси се осъществяват от една еърлифтна помпа, компресор за въздух и мембранен аератор.

Пречиствателната станция се състои от два компонента – подземен резервоар с оборудване и табло за управление. Те са свързани с маркучи за въздух, които са положени под земята.

Съоръжението има едина камера, която е разделена на две зони - буферна зона (1/3) от страната на входа и зона за пречистена вода (2/3) от страната на изхода. Двете зони са разделени с преграда в горната част на резервоара. Буферната зона служи за изравнител при неравномерен приток, също така за буфер при пренатоварване. В зоната за чиста вода има еърлифт, който отвежда пречистената вода. Чистата вода преминава през интегриран самопочистващ контейнер за вземане на проби, от където може да се контролира нивото на пречистване. На дъното на резервоара се намира мембранният аератор, който осъществява аерацията във всички зони на съоръжението.

В таблото за управление има компресор за въздух, блок с микропроцесорно управление и 2 двустъпкови моторни клапана. На външната страна на таблото има клавиатура за управление на системата и дисплей от течни кристали, който отразява статуса и грешките. Таблото се монтира на сухо и проветриво място, където има постоянно ел. захранване и има достъп за поддръжка. При външен монтаж таблото трябва да бъде поставено на място, без да е изложено на дъжд и на пряка слънчева светлина (за да се избегне прегряване през лятото).

Технически характеристики на пречиствателна станция One2Clean

Брой

жители

Обем

[ltrs]

Вместимост

[mm]

Дължина

[mm]

Ширина

[mm]

Височина

[mm]

Консумация

[kWh/day]

Маса

[kg]

PDF

3 2700 1 х 2700 2080 1570 2050 0,25 140
5 3750 1 х 3750 2280 1755 2250 0,30 180
7 4800 1 х 4800 2280 1985 2430 0,35 210
9 6500 1 х 6500 2390 2190 2710 0,72 250

* Пречиствателни станции One2Clean с капацитет от 10 до 70 е.ж. - при запитване.

 

Опции - само при пакет One2Clean+


 • Система за автоматична смяна режима на работа спрямо входното натоварване
 • Изпомпване на пречистената вода с електрическа помпа (+O)
 • Пясъчен филтър - допълнителна редукция на БПК, ХПК и НВ
 • Пакет за дезинфекция - хлориране или UV лампа (+H)
 • Пакет за отстраняване на фосфор (+P)
 • GSM модул за SMS известяване при грешки (+R)
 • Система за поддържане на биомасата в периодите на ниско натоварване (+C)

 

Процес на пречистване при пречиствателнo съоръжение One2Clean


One2Clean работи на усъвършенстван SBR принцип - био реактор с циклична последователност. В системата няма подвижни части и електрически елементи. Всички процеси и движението на водата се осъществяват от една еърлифтна помпа, мембранен аератор и компресор за въздух. Те се управляват от микропроцесор, който активира компресора и клапаните, като по този начин разпределя въздуха в системата.

Биологичното пречистване се осъществява на цикли, контролирани от микропроцесорното управление. Всеки цикъл има 3 фази и е с продължителност 12 часа.

 

Постъпване на отпадъчната вода в пречиствателната станция


Суровите отпадъчни води постъпват в буферната зона, къде започва незабавната им активация и процеса на биологично пречистване започва без забавяне.

One2Clean - постъпване на мръсната вода в пречиствателната станция

 

Фаза 1 – Аерация (времетраене 10 часа)


В този етап отпадъчните води се аерират и се смесват с активната утайка. Аерация се осъществява от мембранния диск, който е монтиран на дъното на камерата. Аераторът се захранва с атмосферен въздух от външно инсталираното табло за управление в което се намира компресорът. Аерацията е периодична и има два ефекта:

 - Микроорганизмите от активна утайка се снабдяват с кислород, което е необходимо за тяхната метаболитна активност и съответно за намаляване на замърсителите

 - Осъществяване на интензивен контакт между отпадъчната вода и бактерията

One2Clean - фаза 1 - аерация

 

Фаза 2 – Седиментация (времетраене 2 часа)


При тази фаза биореакторът е в покой и няма аерация. Активната утайка може да се отдели от водата и на принципа на гравитацията да се утаи на дъното. В горната част на камерата е зоната за пречистена вода, а в долната зоната за утайки. Притокът на отпадъчна вода не спира и продължава да постъпва в буферната зона.

One2Clean - Фаза 2 - седиментация

 

Фаза 3 – Отвеждане на пречистената вода


В тази фаза пречистената вода се изпомпва от резервоара. Това изпомпване се осъществява от еърлифт. Еърлифта е коструиран по такъв начин, че всички плаващи утайки остават над зоната за пречистената вода и не се изпомпват.

One2Clean - Фаза 3 - отвеждане на пречистената вода

 

След края на Фаза 3 започва новият цикъл с Фаза 1.

One2Clean - системата прави два цикъла на ден

 

Предимства на пречиствателни станции One2Clean


Резервоарите Carat S определят компактните размери и малкото тегло на пречиствателни станции One2Clean. Високоякостният оребрен корпус позволява бързо и лесно монтиране на станциите без допълнително укрепване и бетониране (бетонни подложки, бетонни стени и т.н.).

Пречиствателната станция работи на биологичен принцип, при който не се използват химикали.

Аерацията във всички зони на съоръжението обуславя изцяло аеробната технология, при която няма отделящи се миризми. Технологията е сертифицирана (СЕ сертификат) и гарантира високо ниво на пречистените води (99%), които могат да се използват за напояване на тревни площи или да се заустят в отворен водоизточник (река, дере, дъждовен канал и т.н.).

Големият обем на съоръжението осигурява голяма буферна зона за пренатоварване.

Изцяло аеробната технология (2/3 по-малко утайки) и големият обем на съоръжението обуславят относително рядкото почистване – на 2 години веднъж (при максимално натоварване). Микропроцесорното управление и буферната зона осигуряват оптимален процес на пречистване при неравномерен дебит.

Технологията на пречистване дава възможност за изхвърляне на тоалетната хартия в тоалетната чиния.

В съоръжението няма подвижни части и електрически елементи. Няма вентилационни тръби излизащи на терена. Съоръжението е проектирано така, че вентилирането му се осъществява през отворения канал на покрива на обекта.

Пречиствателните станции One2Clean имат много ниски експлоатационни разходи и бърза възвръщаемост на инвестицията в сравнение с изгребната яма. При необходимост е възможно увеличаване капацитета на съоръжението (модулен принцип) с минимални средства.

Пречиствателни станции One2Clean се произвеждат от ГРАФ (Германия) – компания с повече от 50 години опит в сферата на пречистване на води. Това гарантира тяхното качество и произход.

 

Показатели на пречистване при пречиствателна станция One2Clean


Изисквания и получени резултати на основните показатели на пречистената вода след ПСОВ:

Според

Единица

БПК

ХПК

НВ

NH4-N

Сертификат

TUV - Германия

мг / л

20

75

50

10

 

Изисквания на „Басейнова дирекция”

мг / л

25

125

35

-

 

Получени резултати "One2Clean"

мг / л 5 26 6 0,4 PIA 2013-181B14
% 99% 96% 99% 99%

БПК – биологична потребност от кислород, ХПК – химична потребност от кислород, НВ – неразтворени вещества

Получените резултати са при органично дневно натоварване (БПК5) на входа - 0,06 кг/ден/човек (400 мг/л).

Водата на изхода на пречиствателното съоръжение е втора категория (99% степен на пречистване) и може да се използва за напояване на тревни площи.

Съоръжението притежава европейски сертификат „EN 12566-3”, който позволява пречистените води да бъдат заустени в реки, дерета, дъждовни канализации и други водни обекти 2-ра категория.