Каломаслоуловител CS

Каломаслоуловители CS

подходящ за автомивки и автосервизи

Двукамерен каломаслоуловител подходящ за автомивки и автосервизиCS сепараторът е съставен от две камери. В първата камера по гравитачен път се отделя калната утайка от водата. Във втората камера, поради по-малката си плътност петролните продукти се отделят от водата и остават на повърхността й. Приложението им е на места, където водата е замърсена от масла, горива или други петролни продукти, като, автомивки, автосервизи, работилници, бензиностанции, паркинги, магазини, офиси и други индустриални обекти.

Каломаслоуловителите отговарят на европейския стандарт EN 858-1 и 858-2.  Те се разделят на сепаратори с коалесцентен филтър и на сепаратори без филтър:

- Клас I – филтриране до 5 mg/l. Сепараторът има коалесцентен филтър, който задържа петролните продукти и пречиства водата до висока степен, достатъчно за да бъде заустена в отворен водоизточник в природата (река, дере и т.н.).
- Клас II – филтриране до 100 mg/l. В сепараторът няма микрофилтър и водата може да бъде отведена само в канализационната система.

Технически характеристики на каломаслоуловители CS

Дебит

[ltrs/s]

Обем

[ltrs]

Кал

[ltrs]

Масло

[ltrs]

Дължина

[m]

Ширина

[m]

Височина

[m]

Маса

[kg]

PDF

1 - 3 2700 1560 950 2.10 1.60 2.10 180
3 - 6 3750 2210 1320 2.30 1.80 2.25 210
8 - 10 4800 2800 1750 2.30 2.00 2.50 260
10 - 15 6500 3750 2350 2.40 2.20 2.75 320

* Каломаслоуловители с капацитет от 20 до 100 л/с - при запитване.