Каломаслоуловители Saphir и Diamant

Kаломаслоуловители Saphir и Diamant

подходящи за автосервизи и производствени предприятия

 • Каломаслоуловител Saphir
 • Kаломаслоуловител Diamant
 

Каломаслоуловител с коалесцентен филтър, клас 1Saphir са еднокамерни каломаслоуловители. Тяхното приложение е на места, където водата е замърсена от масла, горива или други петролни продукти, като, автомивки, автосервизи, работилници, бензиностанции, паркинги, магазини, офиси и други индустриални обекти.

Каломаслоуловителите отговарят на европейския стандарт EN 858-2.  Те се разделят на сепаратори с коалесцентен филтър или сепаратори без филтър:

 • Клас I – филтриране до 5 mg/l. Сепараторът има коалесцентен филтър, който задържа петролните продукти и пречиства водата до висока степен, достатъчно за да бъде заустена в отворен водоизточник в природата (река, дере и т.н.).
 • Клас II – филтриране до 100 mg/l. В сепараторът няма микрофилтър и водата може да бъде отведена само в канализационната система.
Технически характеристики на каломаслоуловители Saphir

Дебит

[ltrs/s]

Обем

[ltrs]

Кал

[ltrs]

Масло

[ltrs]

Дължина

[m]

Ширина

[m]

Височина

[m]

Маса

[kg]

PDF

0.5 - 1 600 200 200 1.13 1.13 1.48 35
1 - 3 900 400 200 1.16 1.16 1.78 55
3 - 6 1200 500 300 1.16 1.16 2.11 67

 

Опции


 • Аларма за високо ниво на маслото
 • Аларма за високо ниво на утайките
 • Аларма за високо ниво на водата
 • Шахта за взимане на проби
 Каломаслоуловител Diamant клас 1, с коалесцентен филтър

Diamant са еднокамерни каломаслоуловители. Тяхното приложение е на места, където водата е замърсена от масла, горива или други петролни продукти, като, автомивки, автосервизи, работилници, бензиностанции, паркинги, магазини, офиси и други индустриални обекти.

Каломаслоуловителите отговарят на европейския стандарт EN 858-2.  Те се разделят на сепаратори с коалесцентен филтър или сепаратори без филтър:

 • Клас I – филтриране до 5 mg/l. Сепараторът има коалесцентен филтър, който задържа петролните продукти и пречиства водата до висока степен, достатъчно за да бъде заустена в отворен водоизточник в природата (река, дере и т.н.).
 • Клас II – филтриране до 100 mg/l. В сепараторът няма микрофилтър и водата може да бъде отведена само в канализационната система.
Технически характеристики на каломаслоуловители Diamant

Дебит

[ltrs/s]

Обем

[ltrs]

Кал

[ltrs]

Масло

[ltrs]

Дължина

[m]

Ширина

[m]

Височина

[m]

Маса

[kg]

PDF

4 - 6 2200 700 350 2.45 1.15 1.76 155
6 - 10 3350 1500 600 2.45 1.40 2.01 235
10 - 15 3350 1500 600 2.45 1.40 2.01 235

 

Опции


 • Аларма за високо ниво на маслото
 • Аларма за високо ниво на утайките
 • Аларма за високо ниво на водата
 • Шахта за взимане на проби