Anaerobix

Пречиствателни станции Anaerobix

анаеробна технология подходяща за обекти с натоварване от 2-20 еквивалент жители

Пречиствателната станция Anаerobix е подходяща за обекти с непостоянно обитаване – тип вила. Системата работи с био филтър на принципа на гравитацията и естествените природни процеси, като по този начин се елиминира необходимостта от захранване с електричество. Това я прави изключително подходяща за всякакви условия.

 • Описание и технически характеристики
 • Предимства

 

Описание на пречиствателна станция Anaerobix


Големият обем на резервоара осигурява бързо успокояване на постъпващите в него отпадъчни води. По този начин твърдите вещества, съдържащи се в мръсните води се утаяват, а по-леките частици се задържат на повърхността. След това водата преминава през био филтъра, който осигурява голяма повърхност и подходящи условия за развитие и размножаване на бактериите. Те от своя страна се хранят от съставките на мръсната вода, което води до нейното пречистване.

 

Био филтърът работи на принципа на гравитацията и естествените природни процеси. Специфичният му вход позволява на отпадъчната вода да премине през целия био филтър, като твърдите и неразтворими вещества се утаяват на дъното на резервоара, а леките и плуващи вещества остават в зоната над входа на био филтъра. По този начин през филтъра преминава само вода, която е преминала първична обработка (утаяване).

Пречиствателна станция "Anaerobix"
"Anaerobix" филтър

 

Технически характеристики

Брой

жители

Обем

[ltrs]

Вместимост

[ltrs]

Дължина

[mm]

Ширина

[mm]

Височина

[mm]

Маса

[kg]

3 1200 1 x 1200 1155 1155 1950 100
6 2700 1 х 2700 2100 1600 2050 160
10 3750 1 х 3750 2300 1800 2250 185
15 4800 1 х 4800 2300 2000 2450 210
20 6500 1 х 6500 2400 2200 2750 265
* Пречиствателни станции Anaerobix с капацитет от 20 до 200 е.ж. - при запитване.

 

Пречиствателна станция Anaerobix в резервоар Saphir Пречиствателна станция Anaerobix в Carat S резервоар

Пречиствателна станция Anaerobix 3 човека

(в резервоар Saphir)

Пречиствателна станция Anaerobix 6-20 човека

(в резервоар Carat S)

 

Ефект на пречистване

Показател

Средно

Максимум

БПК5 51,2 % 71,6 %
НВ 85,0 % 93,0 %

БПК – биологична потребност от кислород, НВ – неразтворени вещества

Получените резултати са при органично дневно натоварване (БПК5) на входа - 0,06 кг/ден/човек (400 мг/л).

Водата след пречиствателната станция е подходяща за подпочвено заустване в дренажна система.

 

Предимства на пречиствателни станции Anaerobix


 • Работят изцяло без електричество
 • Голям обем за съхранение на утайките
 • Позволява изхвърлянето на тоалетната хартия в тоалетната чиния
 • Високотехнологичен метод на производство на резервоара
 • Телескопична шахта с ПП капак за пешеходци (до 150 кг)
 • Високоякостният оребрен корпус позволява монтирането на станциите без допълнително укрепване (бетониране)
 • Минимална поддръжка - почистване веднъж годишно
 • Без допълнителни консумативи
 • Бърза и лесна инсталация и лесен достъп за ревизиране
 • Не се влияе от периодите на отсъствие (отпуски и ваканции)
 • Възможност за работа при неравномерен приток (пикове и спадове)
 • Компактни размери и малко тегло
 • Конкурентни цени
 • Складова наличност