Пречиствателна станция Picobell - галерия

Пречиствателна станция "Picobell" работи на гравитачен принцип чрез фиксирана биомаса.

Пречиствателни станции Picobell

подходящи за обекти с натоварване от 2 – 200 еквивалент жители

Picobell предлага проста технология и в същото време висока степен на пречистване. Съоръжението работи изцяло без електроника, електрически помпи и магнитни клапани. Всички процеси и движението на водата се извършват от тих компресор за въздух, който седи в таблото за управление. В системата няма подвижни части и електрически елементи.

Пречистената вода след пречиствателната станция, може да се събира в резервоар и да се използва за поливане на тревни площи или да се отведе подпочвено в дренажна система.

Пречиствателното съоръжение притежава европейски сертификат EN 12566-3 и водата на изхода му е втора категория (95% степен на пречистване).

 • Описание и технически характеристики
 • Процес на пречистване
 • Предимства
 • Показатели

 

Описание на пречиствателна станция Picobell


Пречиствателна станция "Picobell"Това е система за пречистване на отпадъчни води на GRAF с фиксирана биомаса, тип "Mooving Bed - Picobell". Стандартната конфигурация на системите за еднофамилни къщи се състои от един оребрен резервоар с три камери: камера за първично утаяване, камера за аерация и камера вторична утайка. Обемът на системата зависи от броя на живущите.

Системата "Picobell" е съставена от един компресор за въздух, аератор, тръби и носещ материл "пикобелчета". "Picobell" работи изцяло без електроника, помпи и магнитни клапани и системата няма електрически елементи в резервоарите.Всички процеси и движението на водата се извършват от тихият компресор за въздух.

Носещият материал е постоянно смесван с отпадната вода посредством аератора. Бактериите, които пречистват водата са се натрупали по "пикобелчетата". Уникалната им форма дава на носещия материал максимална повърхност, където е силата на пречистването. По време на разбъркването и въртенето "пикобелчетата" се самопочистват.

Технически характеристики на Picobell системи с един и с два резервоара

Брой

жители

Обем

[ltrs]

Вместимост

[ltrs]

Дължина

[mm]

Ширина

[mm]

Височина

[mm]

Консумация

[kWh/day]

Маса

[kg]

PDF

4 3750 1 х 3750 2280 1755 2200 0,96 200
6 4800 1 х 4800 2280 1985 2430 1,32 255
8 6500 1 х 6500 2390 2190 2710 1,32 310
10 7500 2 х 3750

2280

2280

1755 2200 1,44 350
12 9600 2 х 4800

2280

2280

1985 2430 1,62 440
18 13000 2 х 6500

2390

2390

2190 2710 1,62 530

* Пречиствателни станции с капацитет от 20 до 200 е.ж. - при запитване.

 

Описание на етапите на пречистване при пречиствателна станция Picobell


Отпадъчната вода преминава през съоръжението по гравитачен път. Във всяка една от камерите се осъществява определен етап от процеса на пречистване, а именно:

 

Етап 1 - Постъпване на отпадъчната вода в пречиствателната станци


 

Пречиствателна станция Picobell - постъпване и първично утаяване

 

Постъпващата мръсна вода преминава през камерата за първично утаяване, където се задържа по-трудно разтворимия материал. Това е първи етап на пречистването, в който протичат процесите на денитрификация. В тази камера се събират и утайките след пречистването на водата.

 

Етап 2 - Постъпване на водата в био камерата


 

Пречиствателна станция Picobell - аерация

 

След първичното утаяване водата постъпва в камерата за биологично пречистване. В нея се намират носещия материал и аераторите. Микроорганизмите (бактериите) нужни за пречистването полепват по носещия материал като "биофилм". Уникалната форма на „пикобелчетата” осигурява максимална повърхност за колонизиране на микроорганизмите, където е силата на пречистването. Кислородът, подаван чрез мембранните аератори на дъното на камерата, смесва носещия материал с мръсната вода, както и дава възможност на бактериите да "дишат" и да осъществяват процеса на биологично пречистване.По време на разбъркването и въртенето „пикобелчетата” се самопочистват. В био камерата протичат процесите на нитрификация.

 

Етап 3 - Постъпване на водата във вторичния утаител


 

Пречиствателна станция Picobell - вторичен утаител

 

След био камерата водата гравитачно преминава в камерата за окончателна обработка. Тук протичат процесите на вторично утаяване и седиментация, при които става отделянето на пречистената вода от утайката.

 

Етап 4 - Отвеждане на пречистената вода


 

Пречиствателна станция Picobell - връщане на утайките

 

Пречистената вода се отвежда от съоръжението по гравитачен път.

 

Етап 5 - Връщане на излишната утайка


 

Пречиствателна станция Picobell - отвеждане на пречистената вода

 

Излишната утайка се събира на дъното на камерата и с помощта на еърлифт се връщат в камерата за първично утаяване.

Водата, която излиза от изхода на пречиствателното съоръжение е II-ра категория, отговаря на европейския стандарт EN 12566-3 и може да бъде заустена в отворен водоизточник (река, дере, дъждовна канализация и т.н.) или в дренажна система.

 

Предимства на пречиствателна станция Moving Bed - Picobell


 • Уникален метод на производство на резервоара – резервоарите Carat S се произвеждат чрез шприцване под високо налягане, от единствената машина в света, която се намира в завода на ГРАФ в Германия. Този метод гарантира несравнима точност и прецизност на производствения процес, както и несравнимо качество.
 • Резервоар направен от усилен полипропилен (Дурален) – материал използван единствено от ГРАФ. Дуралена е много по-здрав и удароустойчив от полиетилена, стъклопласта и всички останали продукти на пластмасова основа. Това го прави най-подходящият и устойчив резервоар за подземен монтаж.
 • Телескопична шахта с ПП капак за пешеходци (до 150 кг) – възможност за много лесно изравняване на капака до нивото на терена. Опция за смяна на капака с чугунен (натоварване до 3500 кг).
 • Голям обем на пречиствателното съоръжение – процесът на биологично пречистване се нуждае от достатъчен обем на камерите при отделните процеси - първичен утаител (денитрификация), био камера (нитрификация), вторичен утаител (седниментация). За разлика от всички останали съоръжения, Picobell разполага с най-големите обеми при всеки етап от пречистването. Обемът на еквивалент жител е между 800 и 950 литра. Пример: ПСОВ Picobell 4 (за 4 еквивалент жители) – обемът на съоръжението е 3750 литра, т.е. 930 л/е.ж.
 • Високотехнологичното производство на резервоарите гарантира пълната водоплътност, липса на корозия, висока устойчивост и екологична безопасност.
 • Високоякостен оребрен корпус, който позволява монтирането на станциите без допълнително укрепване (бетонни подложки, бетонни стени и т.н.).
 • Носещ материал (пикобелчета) – увеличава обема на бактериалната маса (микроорганизмите), което ускорява процеса на биологично пречистване и удължава живота на бактериите.
 • Голям обем на първичен утаител – позволява изхвърлянето на тоалетната хартия в тоалетната чиния.
 • Почистване само веднъж годишно – благодарение на големия първичен утаител, който има капацитет за събиране на утайки за дълъг период от време.
 • Почистване само на първичния утаител от утайките – по този начин се запазват микоорганизмите (активната биомаса) живи и процесът на пречистване не прекъсва.
 • Без електрически елементи в съоръжението.
 • Без вентилация на нивото на терена – съоръжението е проектирано така, че то се вентилира през отворената канализация на покрива на обекта.
 • Без миризми – аеробна технология на пречистване.
 • Без химикали – биологичен принцип.
 • Компактни размери за бърза и лесна инсталация.
 • Минимална поддръжка и лесен достъп при ревизиране.
 • Възможност за вдигане капацитета на съоръжението с минимални средства (модулен принцип).
 • Ниски експлоатационни разходи и възвръщаемост на инвестицията в сравнение с изгребна яма.
 • Патентован принцип на работа, отговарящ на българските и европейски изисквания.
 • Сертифицирана технология гарантираща високото качество на пречистената вода.
 • Гаранция, гарантиран произход и референции.
 • Конкурентни цени, складови наличности и абонаментно обслужване.

 

Показатели на пречистената вода след пречиствателна станция Picobell


Изисквания и получени резултати на основните показатели на пречистената вода след ПСОВ:

Според

Единица

БПК

ХПК

НВ

Сертификат

TUV - Германия

мг / л

20

75

50

 

Изисквания на „Басейнова дирекция”

мг / л

25

125

35

 

Получени резултати "Picobell"

мг / л 15 75 35 PIA 2007-014
% 95% 90% 95%

БПК – биологична потребност от кислород, ХПК – химична потребност от кислород, НВ – неразтворени вещества

Получените резултати са при органично дневно натоварване (БПК5) на входа - 0,06 кг/ден/човек (400 мг/л).

Водата на изхода на пречиствателното съоръжение е втора категория (95% степен на пречистване) и може да се използва за напояване на тревни площи.

Съоръжението притежава европейски сертификат „EN 12566-3”, който позволява пречистените води да бъдат заустени в реки, дерета, дъждовни канализации и други водни обекти 2-ра категория.