Оборудване за бетонни пречиствателни станции

Оборудване за бетонни пречиствателни станции

Капацитет до 10 000 еквивалент жители.

Оборудването за бетонни пречиствателни станции е модулно и позволява да бъде съобразено с конкретните особености на всеки проект. При проектирането и изграждането се следва индивидуална технологична схема в зависимост от големината, формата и изискванията за пречиствателното съоръжение.

 • Технически характеристики
 • Оборудване

 

Технически характеристики на SBR пречиствателни станции


Описание на бетонните вместимости и консумацията на електроенергия на SBR пречиствателни станции GRAF.

Брой

жители

Натоварване

[m3/day]

БПК5

[kg/day]

Водно ниво

[m]

Буфер/утаител

[m]

Био камера

[m]

Консумация

[kWh/day]

100 15 6 2,50 2,80 x 2,90 2,80 x 2,90 15
200 30 12 2,75 2,80 x 5,40 2,80 x 5,40 22
300 45 18 3,00 2,80 x 7,50 2,80 x 7,50 31
400 60 24 3,00 5,50 x 4,90 5,50 x 4,90 43
500 75 30 3,00 5,50 x 6,40 5,50 x 6,40 55
600 90 36 3,00 5,80 x 6,60 2 x 2,80 x 7,50 76
700 105 42 3,00 11,20 x 3,90 2 x 5,50 x 4,30 104
800 120 48 3,00 11,20 x 4,50 2 x 5,50 x 4,90 125
900 135 54 3,00 11,20 x 5,00 2 x 5,50 x 5,50 152
1000 150 60 3,00 11,20 x 5,60 2 x 5,50 x 6,40 168

* Размерите са примерни и могат да се съобразят според индивидуалните особености на всеки проект.

 

Видове оборудване за бетонни пречиствателни станции


 • Механични сита и решетки
 • Помпени инсталации
 • Mиксери за хомогенизиране
 • Аериращи системи
 • Носещ материал за биомаса
 • Въздуходувки и вакуум помпи
 • Винтови преси
 • Третиране на утайки
 • Сепариране на пясък
 • Ламелни сепаратори
 • UV обеззаразяване
 • Табло за управление