Пречиствателна станция BMS Blivet

Пречиствателни станции BMS Blivet

подходящи за обекти с натоварване от 50-5000 еквивалент жители

„BMS Blivet” е най-компактната и ефективна модулна пречиствателна станция в над 30 страни в целия свят. Подходяща е за обекти като малки населени места, села, комплекси, хотели, къмпинги, фабрики, училища, обществени сгради, военни поделения и други. Модулното съоръжение има приложение и при временно изградени обекти.

  • Описание и технически характеристики
  • Процес на пречистване
  • Оборудване и условия за монтаж

 

Описание на пречиствателни станции BMS Blivet


„BMS Blivet” е патентована и се различава от по-старите системи за активно утаяване и системи с дисков биофилтър по следното:

Пречиствателни станции BMS

1. Ламелни пластинчати утаители

Уникална характеристика на „BMS Blivet” е използването на ламелни пластинчати утаители както в зоните за първично утаяване, така и в зоните на окончателно утаяване. Ламелите, с наклон от 60° и с междинно разстояние от 50мм (за първично утаяване) и 25мм (за окончателно утаяване), позволяват да бъде достигната средна скорост на изкачване на потока от 0.9м/ч, за приблизително 25% от обема, който се изисква за конвенционалните утаители. Това е основната характеристика, която допринася за общата компактност на системата.

2. BMS аератор

„BMS Blivet” е аеробна система за биохимическо пречистване и BMS аераторът е в сърцето на тази система. За разлика от старите системи за активно утаяване и системите с дисков биофилтър, тя представлява хибрид от активно аериране и реакция във фиксиран слой, с интензивна спираловидна среда от фибростъкло, монтирана на хоризонтална ос. Въртящата се среда е разположена във външен барабан, за да се осигури активно аериране, интензивна повърхностна площ и нетен хидравличен напор.

BMS аераторът се самопочиства и не изисква външно помпане или устройства за връщане на утайката.
Относно ефективността на процеса, в действителност това представлява система с пулсиращ поток.

3. Място за събиране на утайката

В основата на модула е предвидено място за събиране на утайката. В зависимост от натоварването, резервоарът може да побере утайка приблизително за 12 седмици работа на модула. Обикновено, почистването се извършва от вакуумна автоцистерна.

Технически характеристики на модулни пречиствателни станции BMS Blivet

Модел

Е.Ж.

Натоварване

[m3/day]

Дължина

[mm]

Ширина

[mm]

Височина

[mm]

Консумация

[kWh/day]

Маса

[kg]

BL 300 30 4-5 2750 2860 2750 9 1500
BL 500 80 10-12 4900 2270 2920 12 3000
BL 1ooo 160 20-25 5370 2270 2920 12 3350
BL 1500 250 30-38 6400 2270 2920 12 4000
BL 2000 330 40-50  7500  2270  2920  15  4700 
BL 3000 420 50-62  9280  2270  2920  15  5800 
BL 3500 540 65-80  10080  2270  2920  15  6300 
BL 4000 660 80-100  10900  2270  2920  15  7000 

 

 

Процес на пречистване на пречиствателни станции BMS Blivet


„BMS Blivet” е предназначена за необработени, нефилтрирани отпадни води. Стандартният входен отвор е 160мм, но може да бъде променен и да се достави с размер, който да отговаря на изискванията на клиента, например с фланец, с по-голям или с по-малък диаметър, и т.н.

Влязла в системата, необработената отпадна вода се насочва към основата на модула, посредством направляваща пластина по цялата дължина на зоната. Тази зона, в основата на модула, е зоната за събиране на утайката и представлява едно общо пространство със зоната за първично утаяване. Необработената отпадна вода започва да се придвижва нагоре през ламелните пластини за първично утаяване и се пресреща от водосточен отвор с нарези, при което се получава намаление на BOD (биохимична потребност от кислород) с 30% и на твърдите частици със 75%. Твърдите частици остават в зоната за събиране на утайката.

След водосточния отвор, първично-утаената течност преминава през тръба към първата камера на BMS аератора, в която се намира смукателен ротор. Течността навлиза в ротора през 50мм входни отвори от периферната страна на ротора. Роторът се върти с 6 оборота в минута и вътрешната спирала издига течността и я излива през 100мм многослойни профили, при което се осъществява контакт с повърхностната биомаса (реакция във фиксиран слой) и активно аериране на течността. Течността се появява от смукателния ротор под центъра на ротора, на отсрещната страна на периферните 50мм входни отвори, и се разлива във вана, за да бъде отведена в следващото роторно отделение. Тук тя влиза в ротор с поплаваков регулатор на нивото, под централната част и се извършва същия процес като в смукателния ротор. Това продължава, до крайната разделителна кутия в BMS аератора, която разделя издигнатия поток между рециркулационна тръба 110мм и друга тръба - към зоната за окончателно пречистване. Скоростта на рециркулация, която е подчинена на гравитацията, поради 450мм издигане в смукателния ротор, може да се коригира чрез ръчно-контролирани прегради в разделителната кутия.

Зоната за окончателно утаяване или вторичния утайник, има наклонено дъно за саморазтоварване. Пречистената течност преминава през ламелните пластини за окончателно утаяване, при което твърдите частици остават на дъното. След това, течността преминава през крайния водосточен отвор с нарези и се появява на отсрещната страна на входа на „BMS Blivet”, за ползване като напълно пречистена вода. Потопяема помпа, в основата на зоната за окончателно утаяване се активира от таймер, за 2 минути на всеки 30 минути и връща утаената хумусна утайка в зоната за първично утаяване/за събиране на утайката.

 

Оборудване и условия за монтаж на пречиствателни станции BMS


Пречиствателни станции BMS Blivet се произвеждат в Ирландия. Всички използвани части и компоненти са от висококачествени и сертифицирани материали.

Механика

Оста, поддържаща средата е от стомана „EN 8”, с диаметър 60мм. Тя се задвижва чрез редуктора, на винтово зъбно колело, със скорост на изхода от 6 оборота в минута. Всяка част от оста е оборудвана с двойно верижно колело, защитено от верижен предпазител с пробки за смазване. Всяка страна на всяко верижно съединение на оста се поддържа от ролкови опорни лагери, оборудвани със семеринги и пробки, осигуряващи достъп за смазване. Модулът е само с един приводен механизъм. Всички механични компоненти са от световно признати производители, като резервните части обикновено са в наличност в страната на експлоатация. Предоставя се и преса за консистентни смазочни вещества.

Електрическа част

За да се намали консумацията на електроенергия, повредите и поддръжката, модулът има най-много две електрически устройства, т.е. задвижването на главната ос и помпата за връщане на утайката. Главният двигател в модула „BL3000” е само 0.75Kw (трифазен)/1.1 конски сили. Той е пряко свързан с редуктора и може лесно да бъде достигнат, защитен от капак от фибростъкло, който може да се заключва. Потопяема помпа, с макс.1.5 конски сили е поставена в отделението за окончателно утаяване. Тя се задейства от таймер (с регулируема настройка на минутите), свързан с пулта за управление. Единственият пулт за управление е монтиран на отделението на двигателя/редуктора, чийто преден панел е изведен на повърхността. На пулта са разположени всички електрически контролни уреди и е разработен в съответствие със стандарта I.P 55.

Строителни работи

За по-лесен монтаж, подготвителните строителни работи се състоят в изграждането на равна поддържаща плоча (с широчина 2.3м съобразно дължината на модела „Blivet”) от стоманобетон 20N, като елементите на модула се поставя върху плочата, както и тръбите и електрическите връзки и се запълва с със ситен материал, ако елементите не са свободно-стоящи.

Специални мерки трябва да се вземат, за да се избегне монтаж на модула на места, застрашени от наводняване.